Ekonomi

Budget
Inför varje år skapas en budget och vid behov av förändringar kommuniceras detta till boenden i våra medlemsutskick. 

Belåningsgrad
Belåning per kvm framgår i årsredovisningen och var 2938kr/kvm vid bokslutet 2022. Pågående amorteringar medför att belåningsgraden är lägre och uppdateringar presenteras i kommande årsredovisning. 

Årsredovisningar
Här kan du ta del av föreningens senaste årsredovisningar.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Uppdaterat 2024-06-28