Skyddsrum


Det finns en mängd skyddsrum på Södermalm och vi har ett skyddsrum av dessa i vår fastighet på Timmermansgatan 12.


Tillsyn


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har den 2022-09-23 genomfört en tillsyn av det skyddsrum som vår fastighet har. Vi fick godkänt på denna tillsyn. 


Mer information 

Vill du veta mer om hur det fungerar med skyddsrum så kan du läsa mer om detta på MSB hemsida.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/skyddsrum/

Uppdaterat 2024-03-09