Hem
Nyheter & information
* * * Hjärtstartare * * *
Brandskydd-och brandsäkerhetsarbete
Skyddsrum
Frågor & Svar
Styrelse & föreningsstämmor
Ekonomi
Barnvagnsrum
Cykelrum
Garage
Porten och porttelefonen
Tvättstugan
Sök


Bra att veta om Brf Gropen 28

Föreningens årsredovisning finns tillgänglig i PDF format och kan laddas ned här.

Om du har frågor om föreningen och dessa inte besvaras nedan vänligen skicka ett meddelande till info@gropen28.se.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Föreningen och juridiskt namn

 • Föreningens juridiska namn är Brf Gropen 28 med organisationsnummer 769615-8307 och bostadsföreningen anses vara äkta sen 2013.
 • Fastigheten ligger utmed Hornsgatan på Södermalm i Stockholm. De adresser som tillhör föreningen är Hornsgatan 66, Hornsgatan 66A, Timmermansgatan 12, Timmermansgatan 14 och Brännkyrkagatan 51.
 • Tillhör Maria Magdalena församling på Södermalm i Stockholm.
 • Föreningens stadgar Gropen 28 - Stadgar.pdf.


Adresser till föreningen

 • Gatuadress
  Brf Gropen 28
  Timmermansgatan 12
  118 25 Stockholm 

 • Utdelningsadress
  Brf Gropen 28 
  NABO 3547, FE617
  107 76 Stockholm
   
 • Fakturaadress 
  Brf Gropen 28
  NABO 3547, FE258 
  107 76 Stockholm


 • Mailadress
  info@gropen28.se


Fastigheten

 • Fastighetens byggår - färdigställande år 1981-82.


Vilket år förvärvade föreningen fastigheten?

 • 2008


Taxeringsvärde

 • År 2022 var taxeringsvärdet 259 400 000 kr varav byggnadsvärde 86 600 000 kr, markvärde 172 800 000 kr.


Energideklaration 

 • År 2020 genomfördes en energideklaration. Du kan läsa och ladda ned denna i sin helhet här Energideklaration.


Äger föreningen marken eller är det tomträtt?

 • Fastigheten innehar med tomträtt GROPEN 28 på adressen Timmermansgatan 12, Timmermansgatan 14, Hornsgatan 66 och 66A i Stockholm. Ett uppdaterat 10-årigt tomträttsavtal tecknades 2020-09-01.


Antal lägenheter   

 • Föreningen har totalt 57 lägenheter varav 53 st är bostadsrätter och 4 st lägenheter upplåtes med hyresrätt.


Antal lokaler     

 • Föreningen har totalt 5 stycken affärs- och kontorslokaler om 1 057 kvm.


Gemensamma utrymmen    

 • Gården - vi har en härlig vuxen/barnvänlig gård med ingång från respektive port samt direkt från Brännkyrkagatan 51.
 • Cykelrum - vi har tre olika cykelrum i fastigheten och i varje trappuppgång. Om man inte vill förvara sin cykel där så är det egna källarförrådet det bästa alternativet. På grund av brandsäkerheten så får man INTE ställa cyklar eller barnvagnar på gården, i trappuppgångarna eller på loftgångar. Mer information om cykelrummen finns under avsnittet "Cykelrum".
 • Barnvagnsrum - vi har ett barnvagnsrum på gården. Mer information om barnvagnsrummet finns under avsnittet "Barnvagnsrum". 
 • Tvättstuga - vi har en tvättstuga i fastigheten och som du bokar via infotavlan i respektive port, webben eller app. i telefonen. Det finns även en toalett och ett litet "bibliotek" i tvättstugans entré. Mer information om tvättstugan, webben, appen och manualer finns under avsnittet "Tvättstugan". 


  Garage

  • Vi har ett varmgarage med 31 antal platser, varav 5 stycken är med bur. Elbilsladdningsstation finns installerat på alla garageplatser. Garaget ligger under huset med infart från Timmermansgatan 14 (endast för boende i fastigheten). Mer information om garaget finns under avsnittet "Garage". 

  Soprummen

  • Ett av föreningens soprum är avsett för hushållssopor, matavfall och glasåtervinning. Detta soprum har ingång från trapphus H66 samt från garaget.
  • Det andra av förenings soprum är avsett för återvinning av, tidningar, pappers- och plastförpackningar, metallförpackningar, glödlampor, lysrör och batterier. Men här inne kan man ibland hitta saker som inte skall vara här och lite vad som helst som någon kände för att kasta :)

   Alla typer av grovsopor lämnas på kommunens återvinningsstation.

   Om det är fullt i kärlen, var god lämna ditt avfall till närmaste återvinnings station, som finns i hörnet av Brännkyrkagatan/Torkel Knutssonsgatan  och på Timmermansgatan.


  Bostadsrättsförsäkring

  • Föreningen har tecknat en bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrätter i huset. Försäkringen är tecknad hos Trygg-Hansa.


  Grillning

  • I enlighet med MSBs rekommendation så tillåts inte kol- eller gasolgrillning på balkonger eller uteplatser. Detta är på grund av brandrisken samt oset som kan störa grannar. Grillning får endast ske på anvisad plats på gården.


  Bredband och kabel-tv (Tele2)

  • Bredband och Kabel TV från Tele2 ingår i föreningens månadsavgift och du behöver att kontakta Tele2 för att få ett kundnummer och ange att du har en Gruppavtalsrabatt i föreningen.

   • Bredband 50/10 med en nedladdningshastighet på 50 Mbit/s och uppladdningshastighet på 10 Mbit/s. Router erhålles från Tele2.
   • TV Medium paketet +8 favoriter och box erhålles från Tele2.

  • Avtalet med Tele2 innehåller förmånliga avgifter för paketen TV/Bredband/Telefoni vilka du kan uppgradera om du önskar snabbare internet och ännu fler TV kanaler.


  Nycklar

  • Nycklar till enskilda lägenheter får den boende själv beställa hos en låssmed.
  • Nycklar och en "Id tagg" till porten samt gemensamma utrymmen beställs genom mail till info@gropen28.se. Betalning för dessa sker via avgifts- eller hyresavin. Föreningen tar ut självkostnadspris och kostnaden ligger idag på ca. 750 kr per nyckel inkl. frakt med rekommenderat brev.  


  Porttelefon

  • Porttelefonfunktion finns via en lösning med Aptus ringa 1707. Mer information om porttelefonen finns under avsnittet "Porten och porttelefonen". 


  Är stambyte planerat?    

  • Nej


  Planeras någon annan reparation eller ombyggnad?   

  • Injustering av värmen i lägenheterna genomfördes 2019-2020.

  • Utbyte/Relining av liggande avloppsrör i garage och källarplan genomfördes 2021.


  Typ av uppvärmning?

  • Fjärrvärme, vattenburna radiatorer med termostatventiler.


  Finns 3-fas el indragen?

  • Varje lägenhet har egen mätare. Ålder och leveransförmåga (uppsäkring) varierar kraftigt mellan lägenheterna beroende på vad innehavaren har utfört. Lokalt och i undantagsfall förekommer trefas-installationer.


  Finns gas?

  • Nej


  Vilken typ av ventilation har föreningen?    

  • Central till- och frånluftsventilation.


  Får man byta köksfläkt?

  • Man måste kontakta styrelsen för att få ett godkännande av modell på köksfläkt innan utbytet sker.
  • Om det finns köksfläkt (kolfilter) som inte är avsedd för central ventilation måste bostadsrättshavaren på egen hand byta denna.


  För man sätta upp en markis?

  • Det är tillåtet att installera markis men endast för lägenheter mot gården samt lägenheter med terrass där markisen inte hänger utanför husfasaden. Markisen skall vara enfärgad och i neutral färg och installationen skall utföras av fackman.


  Vad gäller vid renovering?

  • Renoveringar och bostadsrättslagen
   • Enligt bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra;
    • Ingrepp i bärande konstruktion. 
    • Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten samt ventilation.
    • Annan väsentlig förändring av lägenheten.
  • Kontakt med styrelsen
   • Styrelsen måste alltid kontaktas innan renoveringsarbete påbörjas i bostadsrätten samt efter att renoveringsarbetet avslutats. Planerat arbete behöver godkännas av både styrelsen och fastighetsförvaltaren som säkerhetsställer att framtida problem inte kan uppstå. 
  • Renoveringsarbeten och störande ljud
   • Arbeten som kan störa grannarna, får endast utföras, vardagar kl: 08:00-18:00 och helger kl: 10:00-16:00 med undantag för bilning, spårning och övrig högljudd som endast får utföras vardagar och mellan kl: 09:00-18:00.
   • Information om sådant arbete måste meddelas minst 48h innan utförandet med lappar i alla portarna i hela huset, d.v.s. i Hornsgatan 66, Hornsgatan 66A och i porten Timmermansgatan 12. Även husets lokalhyresgäster behöver meddelas. Viktigt är att det framgår tidsintervall då störande arbetet ska utföras och information om vilka som utför arbetet.
  • Skydd av gemensamma och allmänna utrymmen
   • Vid renovering sker en hel del transporter av t.ex. avfall och redskap. Du som renoverar bär ansvaret för att golv, hissar och generellt övriga allmänna utrymmen är skyddade under det pågående arbetet.
   • Allmänna utrymmen och trapphus får ej användas som förvaring eller nyttjas för placering av redskap då detta dels kan medföra skada på utymmen och dels bryter mot våra brandskyddsbestämmelser för huset.
  • Byggavfall
   • Om du vill samla upp byggavfall i t.ex. en ”Storsäck” typ BigBag eller liknande på gatan eller trottoaren så behöver du tillstånd för detta. Detta tillstånd kan du söka för och det kan ske via denna länk, Tillstånd för byggsäck
  • Ansvar 
   • Som regel är ytskikt (väggytor, tak, golv m.m.) bostadsrättshavarens ansvar medan väggkonstruktionen är föreningens ansvar.
   • Om du använder hantverkare för arbeten med vatten, avlopp eller värme, så måste hantverkaren visa för styrelsen att de innehar ansvarsförsäkring och att de är certifierade för säker Vatteninstallation innan arbetet påbörjas.
   • När arbetet är klart skall intyg om Säker Vatteninstallation lämnas till dig och kopia skickas till styrelsen.
  • Slutbesiktning
   • Avslutningsvis kommer vi i föreningen att göra en slutbesiktning av lägenheten med hjälp av vår fastighetsförvaltare.


  Accepterar ni delat ägande, t.ex. mellan föräldrar och barn?

  • Ja


  Accepteras juridisk person som köpare?

  • Nej


  Vad gäller för upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift? 

  • Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pant-sättningsavgift betalas av pantsättaren. 


  Vad gäller för andrahandsuthyrning?

  • Godtagbara skäl som måste godkännas av styrelsen.


  Planeras någon ändring av månadsavgiften?

  • Föreningens styrelse ser att det under 2022 tom 2025 kan behövas en höjning av avgifter, hyror och garageplats avgifter med ca 4% per år. Styrelsen arbetar aktivt med att hitta sätt att reducera kostnader för att undvika höjningar.


  Ingår uppvärmning och vatten?

  • Fjärrvärme, ingår i avgiften.
  • Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

  Vilka rutiner tillämpas vid medlemsansökan?

  • Kontroll att säljaren inte har skulder till föreningen.
  • Köparen inte har betalningsanmärkningar samt att banken beviljar lån till köparen.


  Hur snabbt kan ni bevilja medlemskap?

  • Styrelsen avgör frågan om medlemskap så snart som möjligt.


  Vart skickas in- och utträdesansökningarna?

  Ekonomisk förvaltare

  • Nabo Sickla AB, https://nabo.se/kontakt och de hanterar och svarar på frågor om avier, lånepapper och pantförskrivningar.

  Vem har hand om pantförteckningen?


  Vem har hand om lägenhetsregistret?  

  • Utdrag ur lägenhetsregistret beställes av den boende hos vår förvaltare Nabo Sickla AB, https://nabo.se/kontakt.

  När har föreningen styrelsemöte?

  • Föreningen har som regel styrelsemöte sista onsdagen i varje månad samt vid behov.


  Facebook

  • Det finns en Facebookgrupp för medlemmar i Brf. Gropen 28 här https://www.facebook.com/groups/1505993559621131.
  • Här kan medlemmar till exempel fråga om råd och tipsa varandra om hantverkare och kommunicera i allmänhet. Notera att detta är ett forum för medlemmar att kommunicera med medlemmar.
  • Styrelsen kommer inte att använda denna grupp för kommunikationen utan detta sker via info@gropen28.se.


  Befintliga avtal och leverantörer

  Avtalskategori Leverantör

  • Ekonomisk förvaltning Nabo Sickla AB
  • Fastighetsskötsel Jensen Drift och Underhåll
  • El Fortum Ellevio
  • Elnät Ellevio
  • Försäkring Trygg Hansa
  • Bredband, TV & Telefoni      Tele2
  • Hiss & Garageport  Hissen AB
  • Lås- och nyckelsystem Avarn Security
  • Passagesystem Aptus
  • Mark-och gårdsskötsel Plantera Med Mera I Stockholm
  • Städning Plantera Med Mera I Stockholm
  • Snöröjning                            Tak: Jensen Drift & Underhåll Gården: Jensen Drift & Underhåll
  • Sophämtning-Hushållssopor RenoNorden
  • Sophämtning-Återvinning Ragnsells
  • Vatten Stockholm Vatten
  • Värme Stockholm Exergi
  • Tomträttsavtal Stockholm Stad


  Felanmälan och störningar

  • Felanmälan brådskande ärenden & störningsjouren 
   • Ring 08-560 502 19 mellan kl: 16:00-08:00 vardagar samt helger dygnet runt. Detta gäller även vid kontakt med störningsjouren.
  • Felanmälan hissen eller garageporten
   • Vid fel på hissen eller garageporten, ring Hissen AB  08-618 48 48.


  Uppdaterat 2024-02-17
  Utskriftsvänlig sida
  Brf Gropen 28 • Timmermansgatan 12 • 118 25 Stockholm
  Provided by Webforum